http://maps.google.pl/maps?q=turcja+ankara+google+maps&hl=pl&ll=39.920796,32.853928&spn=0.001617,0.002411&sll=39.061849,36.518555&sspn=13.399384,19.753418&t=h&gl=pl&hnear=Ankara,+Turcja&z=19
Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy

Rok 2005/06

O Zespole » Historia » Rok 2005/06

1. Struktura organizacyjna

 • mgr Maria SZUPILUK - kierownik pracowni, choreograf
  mgr Krzysztof SZUPILUK – kierownik Zespołu, choreograf
  mgr Jadwiga SOKULSKA – nauczyciel zajęć wokalnych, akompaniator
  Zbigniew RAMINIAK – akompaniator
  mgr Krystyna STRÓŻYK – kierownik kapeli


W roku szkolnym 2005/06 zespół stanowiło 6 grup tanecznych /140 osób /oraz 2 kapele ludowe / 14 osób /. Zajęcia dla wszystkich grup tanecznych odbywały się dwa razy w tygodniu i zawierały ćwiczenia taneczne i wokalne. Kapela zawodowa ćwiczyła raz w tygodniu, młodzieżowa dwa razy w tygodniu.

2. Osiągnięcia artystyczne W roku 2005 ZTL „ Mali Gorzowiacy „ zaprezentowali się w 57 koncertach w tym 16 w kraju i 41 poza granicami na:


 1. International Children’s Festival w Karsiyaka-Izmir, Turcja, 17-25.04 - gr.II,
 2. Trasa koncertowa w Danii, 24.06-08.07 – gr.III,
 3. International Golden Karagoz Folk Dance Competition –Bursa, Turcja, 4-15.07 - gr.I,
 4. European Union Youth Exchange Action 1 Project „Let’s Dance Together” – Arhavi, Tucja,10-23.08 – gr.I,
 5. International C.I.O.F.F. Folklore Festival - Thale, Niemcy, 29.08-5.09 -gr.II
 6. Koncerty Jubileuszowe z okazji 25-lecia ZLT „Mali Gorzowiacy”, Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., 8.04.


Na festiwalu dziecięcym w Izmirze członkowie zespołu goszczeni byli przez uczniów jednej ze szkół. W czasie pobytu nawiązały się przyjaźnie tak silne, że nasze dzieci nie chciały wyjeżdżać, a Turcy traktowali Polaków jak członków najbliższej rodziny. Przy pożegnaniu łzom i uściskom nie było końca. Mieszkanie w rodzinach zbliża narody „od kuchni”, pozwala lepiej się poznać i zrozumieć wzajemnie.

W dniach 4 – 15.07.2006 r. najstarsza grupa zespołu przebywała na XX Międzynarodowym Konkursie Tańca Ludowego „Golden Karagoz”. W tym jubileuszowym konkursie udział brało 21 zespołów z całego świata. Zasadniczy przegląd odbywał się przedostatniego dnia, ale codziennie komisja oglądała zespoły na różnych koncertach. Cały czas towarzyszyła atmosfera napięcia i ogólnego podenerwowania. Ostatecznie, żeby było sprawiedliwie, komisja podzieliła nagrody pomiędzy kontynenty /Korea, Meksyk, Hiszpania/. Nie wszyscy chcieli zgodzić się z takim werdyktem i opuścili scenę amfiteatru. Nasza grupa choć nie zajęła czołowego miejsca uzyskiwała wysokie oceny obserwatorów i gorące oklaski publiczności. Nie możemy sobie niczego zarzucić, a na forum innych zespołów ze świata wypadliśmy bardzo dobrze, a z oceną sędziów nigdy się nie dyskutuje.

Po raz pierwszy 8 członków zespołu i choreograf uczestniczyli w formie międzynarodowych warsztatów tanecznych połączonych z festiwalem, w Arhavi – Turcja. „Tańczmy razem” to projekt Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie wśród młodzieży działań dla pokoju i przyjaźni na świecie. Wszyscy uczestnicy projektu, z czterech krajów, uczyli się wzajemnie swoich tańców ludowych. Zwieńczeniem był koncert finałowy, gdzie razem z naszą grupą tańce orawskie przedstawiali Turcy, Bułgarzy, Rumuni, odziani oczywiście w polskie kostiumy, a „Mali Gorzowiacy” przebrani w odpowiedni strój prezentowali tańce tatarskie, tureckie, bułgarskie. To bardzo ciekawa formuła spotkań, spełniająca swoją rolę w międzynarodowej społeczności młodzieżowej. Warto kontynuować ten rodzaj działalności, być może w najbliższym roku w naszej placówce. Na wszystkich festiwalach Zespół prezentował bardzo wysoki poziom artystyczny spotykając się z wyrazami uznania i podziwu, odbierany był jako grupa profesjonalna.. Poza artystycznymi dokonaniami należy podkreślić wysoką kulturę członków Zespołu owocującą licznymi przyjaźniami i zaproszeniami na przyszłe lata.
Obok koncertów, parad, oficjalnych spotkań, grupa biorąca udział w festiwalu ma okazję poznać kulturę danego kraju, jego historię i ludzi, kuchnię i zwyczaje. Zawsze organizuje się wycieczki w miejsca interesujące, charakteryzujące kulturę regionu, czy kulturę i historię Świata.

38 osobowa grupa II zespołu udała się jako jedyny reprezentant Polski na VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Thale - Niemcy. Oprócz nas na festiwal przyjechały zespoły z Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Wietnamu i Czech. Program festiwalu zakładał cykl koncertów w okolicach Thale. Tańczyliśmy w: Guntersberge, Quedlinburgu, Wernigerode, Halberstadt, Thale, Altenbrak. Łącznie „Mali Gorzowiacy” zaprezentowali się w 12 koncertach i 4 przemarszach po ulicach w/w miast.. Polskie tańce regionalne były bardzo ciepło przyjmowane. Lokalnej publiczności podobały się nasze melodie, przyśpiewki, zabawy, a koncert zawsze był nagradzany rzęsistymi oklaskami. Oprócz napiętego programu koncertowego mieliśmy też czas na wspólną zabawę z innymi grupami – uczestnikami festiwalu. Tam mogliśmy poznać ich kulturę, obyczaje, melodie, zabawy, tańce itp. Mamy nadzieję, że efektem tych spotkań będą zaproszenia do odwiedzin w/w zespołów. Podsumowując wyjazd był bardzo udany pod względem artystycznym i poznawczym.

Ważne miejsce w roku artystycznym miały obchody 25-lecia zespołu. Wiązało się z tym wiele różnych przedsięwzięć, o których informację zawarto poniżej, najważniejszym z nich były koncerty jubileuszowe. Na scenie przy pełnych salach wystąpiło około 200 artystów, w tym po raz pierwszy w historii wszyscy obecni członkowie zespołu oraz byli tancerze i muzycy. Koncert prowadził przyjaciel grupy pan Stanisław Jaskułka. Pełen wzruszeń i emocji koncert był niewątpliwym, kolejnym sukcesem artystycznym i ukoronowaniem dotychczasowej działalności ZTL „Mali Gorzowiacy”.

3. Wykaz obozów, biwaków, plenerów itp. W pracowni zorganizowano następujące formy :


 • biwak wypoczynkowy dla rodziców – członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu w Zdroisku / IX 2005 /,
 • obóz zimowy w Małem Cichem / 9-20 II 2006/,
 • zgrupowanie połączone z wypoczynkiem w czasie ferii zimowych /22-24 II 2006/,
 • festyn rekreacyjno-sportowy dla wszystkich członków Zespołu i ich rodzin- ośrodek policyjny w Zdroisku /20 V 2006/, przy pomocy pracowni Korekcji Wad Postawy,
 • obóz artystyczno – wypoczynkowy w Danii / 24 VI-8 VII 2006 /,
 • współorganizacja półkolonii letnich dla dzieci w ramach akcji lato w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.,
 • wyjazdy na wyżej wymienione festiwale międzynarodowe,
 • zgrupowanie dla byłych i obecnych członków zespołu połączono z wypoczynkiem na basenie i obiadami.


4. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych. Do najważniejszych zadań dydaktyczno – wychowawczych w minionym roku zaliczyć należy: Obchody 25-lecia zespołu: • przygotowanie działań związanych z obchodami i programu na koncerty jubileuszowe
 • opracowanie scenariusza –Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk,
 • koncerty jubileuszowe – 8.04.2006. W koncertach wystąpili wszyscy obecni członkowie oraz około 50 byłych tancerzy i muzyków, ok.200 wykonawców,
 • "Bal Tropikalny" na terenie basenu „Słowianka” dla wszystkich uczestników obchodów jubileuszu,
 • uroczysta kolacja dla pracowników pracowni, zaproszonych gości – przyjaciół zespołu oraz zarządu stowarzyszenia,
 • nagrody dla wyróżniających się i pamiątki dla wszystkich członków zespołu –wazony, znaczki, torby reklamowe.
 • nagranie profesjonalnego filmu z koncertów, zdjęć,
 • wydanie monografii o zespole, autorstwa Krystyny Kamińskiej przy współpracy redakcyjnej z Marią i Krzysztofem Szupiluk,
 • reklama zespołu na okres jednego roku na tramwaju – Roman Łubiński
 • wystawa pamiątek w witrynie MPiK – Roman Łubiński
 • pomoc w realizacji obchodów – Roman Łubiński, zdjęcia – Marian Łazarski, Danuta Kwiatkowska, Aleksandra Zawojska, Izabela Bartnik.


Działania dla środowiska, mieszkańców miasta i regionu, kraju przygotowane w samodzielnie w ramach pracowni tanecznej lub we współorganizacji: • Koncerty dla mieszkańców miasta i okolic z różnych okazji: miejskie obchody z Dnia Edukacji Narodowej, 55 lat zespołu „Różyczki” z Różanek, kolędy dla pracowników ZUS, trans graniczne spotkania kulturalne w Kłodawie, Noc Świętojańska w Bogdańcu, IV Konkurs Plastyczny „Dziadkowie” i inne
 • Koncerty charytatywne „Dar serca dla Marty” zorganizowane przez byłego członka zespołu we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu „Mali Gorzowiacy” oraz Marii i Krzysztofa Szupiluków
 • Festyn dla członków zespołu i ich rodzin – 20.05 w Zdroisku
 • XIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej-Gorzów 2006 – przygotowanie programu na koncerty powitalny, przeglądowy i galowy, reżyseria koncertów /Maria i Krzysztof Szupilukowie/, działania organizacyjne, organizacja mszy festiwalowej
 • Półkolonia letnia dla dzieci z miasta organizowana przez MDK w Gorzowie Wlkp.


Działania wewnątrzpracowniane dla uczestników pracowni tanecznej: • Spotkania integracyjne na imprezach okolicznościowych organizowanych w trakcie całego roku szkolnego / Andrzejki, zabawa karnawałowa, dyskoteki, wyjścia na koncerty zespołów folklorystycznych, itp. /,
 • Spotkania wigilijne dla poszczególnych grup, członków zarządu stowarzyszenia
 • Nagrania play-backu Krakowiaka dla gr. III,
 • Oprawa muzyczno-wokalna ślubów, członków Zespołu,
 • Konsultacje muzyczne z Ludwikiem Rokiem,
 • Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej – www.maligorzowiacy.gorzow.pl
 • Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Małem Cichem w okresie ferii zimowych
 • Wybory rady poszczególnych grup i rady zespołu
 • Pożegnanie odchodzących członków


Wszystkie działania podejmowane i realizowane w pracowni tanecznej MDK były w większości finansowane przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „MALI GORZOWIACY” , które od lat wspomaga działalność Zespołu – z bardzo dobrym skutkiem! W opisywanym roku środki finansowe pozyskano również z: Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz z Kuratorium Oświaty i Wychowania. W 2006 roku zespół po raz trzeci został beneficjantem Fundacji Kronenberga Citybanku Handlowego w Warszawie otrzymując kwotę 49 700 zł.

Facebook