http://maps.google.pl/maps?q=turcja+ankara+google+maps&hl=pl&ll=39.920796,32.853928&spn=0.001617,0.002411&sll=39.061849,36.518555&sspn=13.399384,19.753418&t=h&gl=pl&hnear=Ankara,+Turcja&z=19
Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy

Rok 2007/08

O Zespole » Historia » Rok 2007/08

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI TAŃCA LUDOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2007/08Struktura organizacyjna
 

 • mgr Maria SZUPILUK - kierownik pracowni, choreograf
 • mgr Krzysztof SZUPILUK - kierownik Zespołu, choreograf
 • mgr Jadwiga SOKULSKA - nauczyciel zajęć wokalnych, akompaniator
 • mgr Raisa OBUCHOWA - akompaniator
 • mgr Beata BYCZKIEWICZ - kierownik kapeli, akompaniator


W roku szkolnym 2007/08 zespół stanowiło 5 grup tanecznych Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”( 136 osób) w tym trzy grupy koncertujące oraz kapela ludowa (8 osób) – razem 145 osób. Zajęcia dla wszystkich grup tanecznych odbywały się dwa razy w tygodniu i zawierały ćwiczenia taneczne i wokalne. Kapela ćwiczyła raz w tygodniu.

Osiągnięcia artystyczne

W roku 2007/08 ZTL „ Mali Gorzowiacy” zaprezentowali się w 60 koncertach w tym 12 w kraju i 48 poza granicami, na festiwalach, trasach koncertowych, imprezach okolicznościowych. Najważniejsze: 1. Trasa koncertowa po USA, Festiwal Polonijny w Portland, USA 19.09 – 2.10.2007 – grupa I. Pozyskano środki finansowe – 59 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji w ramach zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej i narodowej na festiwalu w Portland-USA” Wniosek wypełnił i rozliczył Krzysztof Szupiluk.
 2. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal „RADOŚĆ EUROPY”, Belgrad, Serbia 28.09-8.10. 2007 – grupa III
 3. Obchody Święta Niepodległości Gorzów Wlkp., 11.11.2007 – grupa I
 4. Nagranie kolęd dla telewizji Tele Top, Gorzów Wlkp., 15.12.2007 – grupa I
 5. Woj. Obchody Wejścia Polski do Strefy Schengen, Słubice, 21.12.2007 - grupa I
 6. Koncerty kolęd i pastorałek w kościołach Gorzowa Wlkp., 30.12.2007 i 6.01.2008 - wszystkie grupy
 7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorzów Wlkp., 13.01.2008 – grupa I
 8. Koncert Weryfikacyjny Polskiej Sekcji CIOFF, Gorzów Wlkp., 12.04.2008 – wszystkie grupy
 9. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Tarsus – „THE 2ND INTERNATIONAL CHILDREN AND DANCES FESTIVAL OF TARSUS”, Turcja, 18-25.04.2008 – grupa II
 10. Międzynarodowy Festiwal Folkloru - Central Bohemian Folklorist Festival "TUCHLOVICE FAIR", Czechy, Tuchlovice, 29.04-5.05.2008 – grupa II
 11. Międzynarodowy Projekt Unijny EUROMED - “LET’S SHARE OUR TRADITIONAL WEEDING CEREMONIES” dotyczący tradycyjnych ceremonii ślubnych Urgup, Turcja 22.05-1.06.2008 – grupa I
 12. XV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Gorzów 2008, Gorzów Wlkp., 13-15.06.2008 - wszystkie grupy
 13. Trasa koncertowa w Danii połączona z obozem szkoleniowo-wypoczynkowym, Gedesby, Dania 30.06-13.07.2008 – grupa III
 14. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – International Folk Festival VI FESTIBARROS 2008, Almendralejo – Hiszpania, 22.07-3.08.2008 – grupa I
 15. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – BALKAN FOLK FEST 2008, Kiten, Bułgaria, 26.07-9.08.2008 – grupa II
 16. Międzynarodowy Projekt Youth in Action „LET′S SHARE OUR CULTURAL HERITAGES" – Arhavi, Turcja, 15-26.08.2008 – grupa I
 17. Dni Województwa Lubuskiego – Gorzów Wlkp., 30.08.2008 – grupa IWykaz obozów, biwaków, plenerów itp.

W pracowni zorganizowano następujące formy:


 • Biwak wypoczynkowy dla rodziców – członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu w Lipach , 8.09. 2007
 • Zgrupowanie przed nagraniem kolęd – 30.11 i 01.12
 • Obóz zimowy w Małem Cichem, 21.01 – 4.02.2008
 • Zgrupowanie przed koncertem weryfikacyjnym, Gorzów Wlkp., 5,6.04.2008
 • Festyn rekreacyjno-sportowy dla wszystkich członków Zespołu i ich rodzin- ośrodek OSIR Nierzym, 10.05.2008. Przygotowany z udziałem pracowników Korekcji Wad Postawy.
 • Projekt Młodzież w Akcji „We dance together” – międzynarodowy obóz z udziałem grup Zespołu i tancerzy z Turcji, Gorzów Wlkp., 8-17.06.2008
 • Artystyczno-wypoczynkowa trasa koncertowa, Dania, 30.06 – 13.07.2008
 • Udział w wyżej wymienionych festiwalach międzynarodowych.Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych

W trakcie roku stale poszerzano wiedzę o kulturze ludowej i narodowej Polski i innych Narodów świata. Założenia programu kształcenia dla poszczególnych grup zostały zrealizowane. Proces wychowania prowadzono w duchu demokracji i współpracy grupowej, wyrabiając nawyk obowiązkowej i rzetelnej pracy, umacniając więź zespołową oraz poczucie własnej wartości. Do najważniejszych zadań dydaktyczno – wychowawczych w minionym roku zaliczyć należy:

Działania dla środowiska, mieszkańców miasta i regionu, kraju przygotowane w samodzielnie w ramach pracowni tanecznej lub we współorganizacji:


 • Koncerty dla mieszkańców miasta i regionu (włączając wyżej wymienione)
 • Nagranie video klipu dla telewizji regionalnej Tele Top
 • Wydanie płyty z kolędami i pastorałkami. Opracowanie Maria Szupiluk, Przygotowanie wokalne Jadwiga Sokulska i Maria Szupiluk. Nagrania zrealizowano dzięki pomocy Pana Sergiusza Sokołowa.
 • Na dokonanie nagrań, wydanie płyty kolęd i pastorałek oraz realizację wieczorków andrzejkowych pozyskano środki w wysokości 10 960 złotych z Ministerstwa Edukacji w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” pod tytułem „Chcemy i możemy- czynne uczestnictwo w kulturze” - Wnioskował o środki dyrektor MDK, a wniosek pomagali wypełniać kierownicy pracowni MDK –w tym Maria Szupiluk. W realizacji programu szczególnie wyróżnili się pracownicy Pracowni Tańca Ludowego- Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk, Jadwiga Sokulska, Beata Byczkiewicz i pracowni Muzycznej – Sergiusz Sokołow.
 • Udział obchodach Święta Niepodległości – msza i demonstracja, występ
 • Udział w wojewódzkich obchodach wejścia Polski do strefy Schengen, Słubice
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy– koncert w Gorzowie
 • Festyn dla członków zespołu i ich rodzin w Nierzymiu,nagrody ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy” i osoby prywatne – rodzice członków Zespołu,
 • XV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej-Gorzów 2008–przygotowanie programu na koncerty jubileuszowe- reżyseria koncertów /Maria i Krzysztof Szupilukowie/, działania organizacyjne, organizacja mszy festiwalowej,
 • Współorganizacja Prezentacji MDK w ramach Festiwalu Ogólnopolskiego,
 • Jubileusz Województwa Lubuskiego- koncert w Gorzowie
 • Przyjęcie i zorganizowanie pobytu dla dwóch osób z zespołu Sussse Fusse z Portland w USA, Gorzów Wlkp. 10-17.06.2008
 • Przyjęcie zespołu z Serbii - Folk Dance Ansamble “Aleksa Santic” przez rodziny członków grupy II, występy zespołu na w/w Festiwalu,
 • Pomoc w akcji lato bibliotece wojewódzkiej w Gorzowie – prowadzenie zajęć tanecznych przez Krzysztofa Szupiluka
 • Zrealizowaliśmy wspólnie z klubem TUFAK z Ankary- Turcja projekt pod tytułem „We dance together”, w ramach projektów unijnych Młodzież w Działaniu, Młodzież dla Europy, Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Komisji Europejskiej – 10 410 EuroPomysłodawcą i koordynatorem projektu była Maria Szupiluk, finansowo wspomagało Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu, organizacyjnie Pani Jadwiga Sokulska i młodzież grupy najstarszej Zespołu, szczególnie- Klaudyna Szupiluk, Wojciech Kaczmarek, Monika Hałas, Maciej Iwaszuk, Jan Baranowski. Po projekcie wydano broszurę i film z jego realizacji. Gorzów Wlkp., 7-17.06.2008 Artykuł Moniki Hałas, który wysłano do Wiadomości Samorządowych i umieszczono na stronie www Zespołu „Do naszego miasta zaprosiliśmy grupę tancerzy z Turcji - zespół „Tufak” z Ankary. Chociaż jednym z głównych założeń projektu było przygotowanie wspólnego programu tanecznego, jednak jego najważniejszym punktem było przede wszystkim wzajemne poznanie i zrozumienie naszych kultur, tradycji i zwyczajów. Wspólne działanie w poczuciu tolerancji i przyjaźni. Na działania to złożyło się wiele elementów takich jak: wspólne mieszkanie, zwiedzanie naszego miasta i na nowo odkrywanie jego zakątków i historii, wspólne spędzanie wolnego czasu. Wycieczka do Poznania, wieczory spędzone w duchu tureckim i polskim. Oglądanie meczy „Euro 2008” i wspólne kibicowanie obu drużynom. Wspólne przeżywanie porażek i zwycięstw naszych reprezentacji.
Nie odbyło się także bez dnia w polskiej rodzinie. W tym dniu każdy z uczestników programu zaprosił do swojego domu jednego tureckiego gościa. Było to niezwykle ważne wydarzenie i ciekawe doświadczenie dla wszystkich. Prawdziwy polski obiad w polskim domu, w towarzystwie naszych rodziców, rodzeństwa i dziadków. Dzięki temu mogliśmy naprawdę poznać się wzajemnie. Spędzaliśmy razem bardzo dużo czasu i wiele się nauczyliśmy od siebie nawzajem.
Wiele czasu poświęciliśmy na warsztatach na naukę i doskonalenie naszych umiejętności tanecznych. Nauczyliśmy naszych tureckich przyjaciół kilku tańców i przyśpiewek Górali Orawskich, a oni zapoznali nas ze swoimi tańcami ludowymi. Rezultaty tych wspólnych treningów zostały zaprezentowane na niedzielnym finałowym koncercie XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych w Gorzowie Wlkp. W czasie tego koncertu nasze grupy wymieszały się i wymieniły kostiumami i w tak odmienionych składach wykonały tradycyjne tańce polskie i tureckie. Wielkim komplementem dla naszego projektu były reakcje publiczności, której naprawdę trudno było zorientować się, kto jest kim na scenie. Tureccy tancerze stali się bardzo przekonywującymi góralami, a my dobrze wcieliliśmy się w role tureckich gości. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nadszedł dzień, kiedy trzeba było się pożegnać. Było ciężko, bo przez te kilka dni bardzo zaprzyjaźniliśmy się i zżyliśmy. Działania realizowane w ramach projektu były dla nas ciekawą lekcją życia i sprawdzianem z dojrzałości i tolerancji. Nasz projekt to doskonały sposób na wspaniałą integrację, zawarcie nowych przyjaźni i na zawsze pozostające wspomnienia. Jestem pewna, że na jednym się nie skończy … „


Działania wewnątrzpracowniane dla uczestników pracowni tanecznej i inne działania


 • Spotkania integracyjne na imprezach okolicznościowych organizowanych w trakcie całego roku szkolnego / Andrzejki, zabawa karnawałowa, dyskoteki, wyjścia na koncerty zespołów folklorystycznych, na lody, itp. /,
 • Obozy – Małe Ciche i Gedesby, zgrupowania, zebrania,
 • Gry i zabawy na kręgielni dla grup starszych,
 • Spotkania wigilijne dla poszczególnych grup, członków zarządu stowarzyszenia,
 • Stały kontakt z rodzicami – spotkania, zebrania, wspólne działania na rzecz dzieci, włączenie rodziców do koncertów kolęd, projektu, działalność rodziców w Stowarzyszeniu Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”,
 • Konsultacje muzyczne z Ludwikiem Rokiem,
 • Opracowanie, wprowadzenie i prowadzenie nowej strony internetowej Zespołu– www.maligorzowiacy.gorzow.pl. Maria Szupiluk i Krzysztof Szupiluk. Od stycznia odwiedziło stronę prawie 40 000 internautów,
 • Wybory rady poszczególnych grup i rady zespołu,
 • Pożegnanie odchodzących członków zespołu,
 • Zorganizowanie pokazu dla rodziców połączonego z konkursem tańców ludowych dla grup młodszych Zespołu
 • Zorganizowanie spotkań i zebrań w tym Walnego Zgromadzenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL „Mali Gorzowiacy”
 • Wystawienie nowego układu tańców kaszubskich dla grupy II - "Dëgusnicë przëszlë"Czynności dodatkowe służące prawidłowemu funkcjonowaniu Pracowni Tanecznej i realizacji programu:


 • Maria Szupiluk – prowadzenie korespondencji zagranicznej, dokumentacja działalności pracowni- filmy video, zdjęcia, prowadzenie gabloty, opracowanie i prowadzenie strony www zespołu, przygotowanie scenariuszy na koncerty, do płyty z kolędami i pastorałkami, doskonalenie języka angielskiego. Tłumaczenia tekstów angielskich. Zajmowanie się kostiumami zespołu- konserwacja, zamówienia, naprawy, dystrybucja. Wypełnienie i złożenie wniosku o fundusze europejskie w ramach Projektu Młodzież w Działaniu Akcja 1 Młodzież dla Europy Wymiana Młodzieży pt.: „We dance together”. Wniosek został przyjęty i fundusze przyznano. Organizacja i koordynacja projektu. Pomoc w uzyskaniu Ministerstwa Edukacji w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” pod tytułem „Chcemy i możemy- czynne uczestnictwo w kulturze"
 • Krzysztof Szupiluk – przygotowanie materiałów do kronik i kontakt z mediami, organizacja wszystkich form wyjazdowych, prowadzenie korespondencji w języku polskim, prowadzenie dokumentacji zdjęciowej, filmowej, muzycznej, opracowanie i prowadzenie strony www zespołu, przygotowanie scenariuszy na koncerty. Wypełnienie i złożenie wniosku, pozyskanie funduszy z Ministerstwa Edukacji w ramach zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej i narodowej na festiwalu w Portland-USA” oraz również z Ministerstwa Edukacji w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” pod tytułem „Chcemy i możemy- czynne uczestnictwo w kulturze”
 • Jadwiga Sokulska – przygotowanie wybranych form integracyjnych i zabawowych dla dzieci – Andrzejki, Festyn „Majówka”, pomoc w realizacji nagrania płyty z kolędami i pastorałkami, pomoc w realizacji projektu „We dance together” i „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” pod tytułem „Chcemy i możemy- czynne uczestnictwo w kulturze”Wszystkie działania podejmowane i realizowane w pracowni tanecznej MDK były w większości finansowane przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZTL „MALI GORZOWIACY”, które od lat wspomaga działalność Zespołu – z bardzo dobrym skutkiem! W opisywanym roku środki finansowe pozyskano również z: Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz z Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji. Pomoc finansową i organizacyjną uzyskano od prywatnych sponsorów, w tym szczególnie od Pana Jacka Iwaszuka –prezesa firmy Inter-Sicherheist Service w Gorzowie Wlkp

Osiągnięcia ZTL „Mali Gorzowiacy” Certyfikat Polskiej Sekcji CIOFF uprawniający do reprezentowania Polski na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych

Facebook