http://maps.google.pl/maps?q=turcja+ankara+google+maps&hl=pl&ll=39.920796,32.853928&spn=0.001617,0.002411&sll=39.061849,36.518555&sspn=13.399384,19.753418&t=h&gl=pl&hnear=Ankara,+Turcja&z=19
Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy

Rok 2008/09

O Zespole » Historia » Rok 2008/09

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI TAŃCA LUDOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2008/09


1. Struktura organizacyjna


 • mgr Maria SZUPILUK - kierownik pracowni, choreograf
  mgr Krzysztof SZUPILUK – kierownik zespołu, choreograf
  mgr Jadwiga SOKULSKA – nauczyciel zajęć wokalnych, akompaniator
  mgr Raisa OBUCHOWA – akompaniator
  mgr Beata BYCZKIEWICZ – kierownik kapeli, akompaniator
  Agata Zienkiewicz – stażystka, studentka kierunku tańca


W roku szkolnym 2008/09 zespół stanowiło 5 grup tanecznych Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” (140 osób) w tym trzy grupy koncertujące oraz kapela ludowa (8 osób) – razem 148 osób. Zajęcia dla wszystkich grup tanecznych odbywały się dwa razy w tygodniu i zawierały ćwiczenia taneczne i wokalne. Kapela ćwiczyła raz w tygodniu.

2. Osiągnięcia artystyczne.

W roku 2008/09 ZTL „ Mali Gorzowiacy” zaprezentowali się w 36 koncertach -w tym 17 w kraju i 19 poza granicami- na festiwalach, trasach koncertowych, imprezach okolicznościowych.

Najważniejsze z nich:

 1. Projekt "Children Games of Europe" Devrek, Turcja 12-22.10.2008, Akcja 1.1 Youth in Action, grupa wspomagająca
 2. 4 koncerty kolęd i pastorałek w gorzowskich kościołach, 4 i 11.01.2009, wszystkie grupy.
 3. Występ „Na żywo” dla TVP 3 w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, gr. I
 4. Koncerty dla Polonii w Linz- Austria, 14.03 i w Berlinie, 28.03.2009, gr. I
 5. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Tarsus, Adana – „THE 3 INTERNATIONAL CHILDREN AND DANCES FESTIVAL OF TARSUS”, Turcja, 18-26.04.2009 – grupa II.
 6. Nauka, Zabawa, Pasja- prezentacja MDK, Gorzów Wlkp. 29.05.2009, wszystkie grupy.
 7. XXX Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, 30.05.2009, grupy I i II
 8. XVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Gorzów 2009, Gorzów Wlkp., 26-28.06.2009 - wszystkie grupy
 9. Trasa koncertowa w Danii połączona z obozem szkoleniowo-wypoczynkowym, Gedesby, Dania 8-20.07.2009 – grupa III
 10. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – BALKAN FOLK FEST 2009, Kiten, Bułgaria, 23.07-3.08.2009 – grupy I i II


3. Wykaz obozów, biwaków, plenerów itp.

W pracowni zorganizowano następujące formy:

 • Biwak wypoczynkowy dla rodziców – członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu w Nierzymiu , 4/5.10. 2008
 • Obóz zimowy w Małem Cichem, 12-23.02.2009
 • Festyn rekreacyjno-sportowy dla wszystkich członków Zespołu i ich rodzin- ośrodek OSIR Nierzym, 17.05.2009.
 • Artystyczno-wypoczynkowa trasa koncertowa, Dania, 8-20.07.2009
 • Udział w wyżej wymienionych festiwalach międzynarodowych i koncertach na terenie kraju.


4. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych.

W trakcie roku stale poszerzano wiedzę o kulturze ludowej i narodowej Polski i innych Narodów świata. Założenia programu kształcenia dla poszczególnych grup zostały zrealizowane.

Proces wychowania prowadzono w duchu demokracji i współpracy grupowej, wyrabiając nawyk obowiązkowej i rzetelnej pracy, umacniając więź zespołową oraz poczucie własnej wartości.

Do najważniejszych zadań dydaktyczno – wychowawczych zrealizowanych w minionym roku zaliczyć należy:

Działania dla środowiska, mieszkańców miasta i regionu, kraju przygotowane w samodzielnie w ramach pracowni tanecznej lub we współorganizacji:


 • Udział w koncertach dla mieszkańców miasta, regionu, kraju, koncerty zagraniczne (włączając wyżej wymienione),
 • Organizacja koncertów kolęd i pastorałek zrealizowano z udziałem Sergiusza Sokołowa.
 • Festyn dla członków zespołu i ich rodzin w Nierzymiu, nagrody ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy” i osoby prywatne – rodzice członków Zespołu. Przygotowano z udziałem pracowników Korekcji Wad Postawy.
 • Organizacja koncertów Nauka, Zabawa, Pasja – scenariusz i reżyseria Maria Szupiluk
 • XVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej-Gorzów 2009 – po raz pierwszy organizacja przez MDK, dyrektor em festiwalu został Krzysztof Szupiluk- organizacja i koordynowanie całością. Przygotowanie programu, reżyseria koncertów, organizacja mszy festiwalowej - Maria Szupiluk.
 • Nie zorganizowano koncertów edukacyjnych dla szkół, z powodu braku czasu. Zostało odłożone na termin późniejszy.


Działania wewnątrzpracowniane dla uczestników pracowni tanecznej i inne działania


 • Spotkania integracyjne na imprezach okolicznościowych organizowanych w trakcie całego roku szkolnego / Andrzejki, wigilie w grupach, zabawa karnawałowa, wyjście na kręgle, na basen, na lody z okazji Dnia Dziecka, itp. /,
 • obozy w/w, zgrupowania przed koncertami i festiwalami, zebrania z rodzicami, zarządem Stowarzyszenia, członkami zespołu. Obóz w Gedesby zorganizowano we współpracy z członkami Stowarzyszenia, którzy uczestniczyli w obozie, pracując i pomagając równocześnie.
 • Spotkanie wigilijne dla członków zarządu stowarzyszenia i Przyjaciół Zespołu oraz kapeli zespołu,
 • Stały kontakt z rodzicami, włączanie rodziców do większości działań na rzecz dzieci, działalność w Stowarzyszeniu Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”,
 • Prowadzenie strony internetowej www.maligorzowiacy.gorzow.pl - Maria Szupiluk i Krzysztof Szupiluk,
 • Wybory rady poszczególnych grup i rady zespołu,
 • Pożegnanie odchodzących członków zespołu,
 • Zorganizowanie pokazu grupy V na koncert dla rodziców dzieci grup najmłodszych,
 • Zorganizowanie spotkań i zebrań w tym Walnego Zgromadzenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL „Mali Gorzowiacy”,
 • Nagranie brakujących play-backów do Kaszub i Łowicza,przy pomocy Sergiusza Sokołowa.
 • Nie wydano nowego folderu z powodu nie dotrzymania umowy przez plastyka.


Czynności dodatkowe służące prawidłowemu funkcjonowaniu Pracowni Tanecznej i realizacji programu:

 • Maria Szupiluk – prowadzenie korespondencji zagranicznej, dokumentacja działalności pracowni- filmy video, zdjęcia, prowadzenie gabloty, prowadzenie strony www zespołu, przygotowanie scenariuszy na koncerty i ich reżyseria: kolędy i pastorałki, prezentacja MDK i Festiwal, przygotowanie scenariuszy na imprezy doroczne-Andrzejki, Bal Karnawałowy, Festyn, Biwak, nagrania brakujących play-backów, Doskonalenie języka angielskiego. Tłumaczenia tekstów angielskich, praca tłumacza.
  Praca w Komisji Socjalnej.

  Krzysztof Szupiluk – przygotowanie materiałów do kronik i kontakt z mediami, organizacja wszystkich form wyjazdowych i koncertów, organizacja i logistyka wszystkich innych działań zespołu i Stowarzyszenia, prowadzenie korespondencji w języku polskim, prowadzenie dokumentacji zdjęciowej, filmowej, muzycznej, prowadzenie strony www zespołu, zakup i transport materiałów dla pracowni, dyrektor Festiwalu Ogólnopolskiego.

  Jadwiga Sokulska – przygotowanie Andrzejek dla II grupy zespołu, pomoc w nagraniach brakujących play-backów, pomoc organizacyjna przy koncercie-Nauka, Zabawa, Pasja - przygotowanie jednej zwrotki piosenki o MDK na ten koncert z grupą chłopców.

  Beata Byczkiewicz – pomoc w organizacji koncertów kolęd i pastorałek, pomoc w scenariuszach imprez dorocznych-Andrzejki i Bal Karnawałowy, pomoc w organizacji Festiwalu Gorzów 2009, współtworzenie koncertu galowego tego festiwalu, współorganizowanie Festynu dla rodzin i biwaku dla członków Stowarzyszenia.Wszystkie działania podejmowane i realizowane w pracowni tanecznej MDK były w większości finansowane przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZTL „MALI GORZOWIACY”, które od lat wspomaga działalność Zespołu – z bardzo dobrym skutkiem! W opisywanym roku środki finansowe pozyskano również z: Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz z Kuratorium Oświaty, Województwa Lubuskiego, Pomoc finansową i organizacyjną uzyskano od prywatnych sponsorów – rodziców dzieci zespołu, w tym szczególnie od państwa Szymkowiaków - wymina okien w szatniach i garderobie oraz nagrody na Festyn, państwa Oleksych-wystawienie urządzeń rekreacyjnych na Festyn.

5. Dokształcanie nauczycieli.

Maria Szupiluk

 1. „Risk’n’Roll - Zarządzanie ryzykiem w projektach wymian młodzieży” Konstancin, 3 – 6 grudnia 2008, Fundacja Młodzież w Działaniu,
 2. „Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki – projekty, finansowanie.” Gorzów Wlkp., 15.01.2009
 3. Pierwsza pomoc – 2.02.2009, Gorzów Wlkp.


Raisa Obuchowa


 • Pierwsza pomoc – 2.02.2009, Gorzów Wlkp.


Krzysztof Szupiluk

 1. Szkolenie „Studium wykonalności i wniosek integralną częścią sukcesów w pozyskiwaniu funduszy unijnych 2007-2013” - Zielona Góra
 2. Pierwsza pomoc – 2.02.2009, Gorzów Wlkp


Beata Byczkiewicz

 1. Pierwsza pomoc – 2.02.2009, Gorzów Wlkp


Jadwiga Sokulska

 1. „Przygotowanie nauczycieli do egzaminu z języka angielskiego na poziomie FCE” - 15.11.-15.12.2008 WOM, Gorzów Wlkp.
 2. „Jak rozpoznawać i rozwijać uzdolnienia uczniów?” - 12.2008 WOM, Gorzów Wlkp.
 3. „Seminarium na temat: "Muzykoterapia w neonatologii" – 17-19.10.2008; Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich, Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 4. Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Gospel, Gospel Meeting Camp (warsztaty wokalne) 12-16.08.2009, Osiek
 5. Pierwsza pomoc – 2.02.2009, Gorzów Wlkp.6. Dane liczbowe przedstawiające specyfikę pracy pracowni.

PRACOWNIA ROK SZKOLNY ILOŚĆ SEKCJI ILOŚĆ STAŁYCH UCZESTNIKÓW ORGANIZACJA I UDZIAŁ W IMPREZACH
Tańca ludowego 2008 / 2009 6 148 107


7. Realizacja zamierzeń gospodarczych pracowni.

ZADANIE TERMIN ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW
1. Nagranie brakujących play backów z Kaszub i Łowicza Listopad Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu „Mali Gorzowiacy”
2. Sfinalizowanie zakupu kopek Wielkopolski Zachodniej Grudzień Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
3. Druk plakatu zespołu Listopad Urząd Miasta Gorzowa
4. Zakup nowych strojów rzeszowskich Luty Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
5. Zakup brakujących elementów kostiumów: pióropusze krakowskie, koszule męskie i damskie, czapki lubuskie Luty
Marzec
Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
6. Zakup kapeluszy Krzczonowskich Czerwiec Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
7. Malowanie sali nr 9 Sierpień Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
8. Wymiana okien w szatniach i garderobie Wrzesień
Sierpień
Środki pozyskano od sponsorów
9. Programy komputerowe Luty Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
10. Futerał na kontrabas Lipiec Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
11. Strój wielkopolski dla kapeli Czerwiec Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”
12. Drukarka Styczeń Stowarzyszenie „Mali Gorzowiacy”8. Osiągnięcia i nagrody nauczycieli pracowni.

Nagrody indywidualne:

Maria SZUPILUK :

 • Nagroda Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z okazji Dnia Edukacji


Beata BYCZKIEWICZ:

 • Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp. za wybitne zasługi dla rozwoju miasta9. Współpraca z rodzicami, szkołami i innymi instytucjami.

Realizując bardzo bogaty program dydaktyczno – wychowawczy i artystyczny nieodzowna jest współpraca z wieloma instytucjami w kraju i za granicą.

Zespół Tańca Ludowego „ Mali Gorzowiacy „ na stałe współpracuje z:


 • Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu „Mali Gorzowiacy”
 • Stowarzyszeniem Sympatyków MDK w Gorzowie Wlkp.
 • Nathan-Jeans w Gorzowie Wlkp.
 • z innymi pracowniami MDK, szczególnie Korektą Wad Postawy, Pracownią Muzyczną-Sergiuszem Sokołowem
 • Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie,
 • Lubuskim Kuratorium Oświaty w Gorzowie,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Metodyczny w Gorzowie,
 • Grodzkim Domem Kultury w Gorzowie,
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej ,
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gorzowie,
 • Sekcją Polską C.I.O.F.F w Warszawie,
 • Youth Club TUFAK – Ankara, Turcja
 • Organizatorami międzynarodowych festiwali folklorystycznych we wszystkich krajach świata,
 • Zespołem Artystycznym Buziaki
 • Dyrektorami i nauczycielami gorzowskich szkół
 • Ekspertem muzycznym Polskiej Sekcji CIOFF Ludwikiem Rokiem
 • wieloma innymi organizacjami i osobami prywatnymi10. Rozliczenie finansowe pracowni.

W związku z tym, że pracownia taneczna rozlicza się finansowo jak Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” (rokiem kalendarzowym) całość rozliczenia nastąpi w grudniu 2009 r. Coroczne rozliczenia finansowe wraz ze sprawozdaniem są złożone w dokumentacji Stowarzyszenia i przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu.

Gorzów Wlkp., 31.08.2009 r. Opracowała : Kierownik Pracowni Tańca Ludowego
Maria Szupiluk
Facebook