Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy
Nasi partnerzy

 

Rok 2010/11

O Zespole » Historia » Rok 2010/11

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI TAŃCA LUDOWEGO w roku szkolnym 2010/2011

 

 

 

 

 

Nauczyciele:
MARIA SZUPILUK - kierownik artystyczny-choreograf, kierownik pracowni
KRZYSZTOF SZUPILUK – kierownik zespołu, dyrektor festiwalu, dyrektor MDK
JADWIGA SOKULSKA – akompaniator, przygotowanie wokalne, kontrabas
BEATA BYCZKIEWICZ – akompaniator, kierownik kapeli
RAISA OBUCHOWA – akompaniator

 

IMPREZY i DZIAŁANIA ZORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ


XXX lecie ZTL „Mali Gorzowiacy”
1. Dwa różne Koncerty jubileuszowe
scenariusze, reżyseria, przygotowanie kostiumów, scenografia
organizacja i logistyka
bilety i zaproszenia
* 2.10.2010 – 2 koncerty w Teatrze-Gorzów Wlkp.
* 4.06.2011 – koncert w Filharmonii Gorzowskiej.
2. Msza Św. Jubileuszowa koncelebrowana, pod przewodnictwem J.E. Biskupa dr Stefana Regmunta, w obecności m. in. Księdza Proboszcza ks. kan. Władysława Pawlika oraz koncert kolęd – Kościół pw Pięciu Braci Polskich-2.01.2011
3. Wydanie monografii za ostatnie 5 lat działalności, wydanej przez Krystynę Kamińską
- Przygotowanie tekstów, zdjęć, innych materiałów - wrzesień 2010
4. Wydanie płyty CD z nowym repertuarem - wrzesień 2010
5. Wydanie dwóch płyt DVD z koncertów jubileuszowych - realizowanych przez profesjonalną ekipę telewizji Romualda Liszki - październik 2010 i czerwiec 2011
6. Mazur- przygotowanie i wystawienie nowego układu tanecznego (przy współpracy Leszka Rembowskiego), opracowanie i uszycie kostiumów, zgrupowania taneczne, opracowanie muzyki (Ludwik Rok)
7. Włączenie 50 osobowej grupy absolwentów w obchody jubileuszowe- spotkania warsztatowe w ciągu roku szkolnego, specjalny program na koncert, zabezpieczenie kostiumów
8. Wystawa pamiątek w MPiK- wrzesień-październik 2010
9. Reklama jubileuszu na gorzowskim tramwaju-cały rok od października 2010
- wybór zdjęć
10. Organizacja pobytu gości z Polski, Francji, Danii, Turcji – wrzesień 2010 i czerwiec 2011
11.Jubileuszowy bankiet dla zaproszonych gości przyjezdnych, władz miasta, zarządu Stowarzyszenia, Kadry pedagogicznej 2.10.2010
12. Dyskoteka dla członków zespołu w Klubie Matnara 3.10.2010
13. Spotkania integracyjne dla grupy absolwentów


Inne działania
14. Założenie (P. Cytowicz i M. Szupiluk) nowej strony internetowej www.maligorzowiacy.pl i skrzynek pocztowych zespol@maligorzowiacy.pl maria@maligorzowiacy.pl
15. XVII biwak dla członków Stowarzyszenia w Nierzymiu – 9-10.10.2010
16. Tradycyjne wieczorki andrzejkowe dla grup tanecznych – 29-30.10.2010
17. Nagrania uzupełniające kolęd, listopad 2010
18. Spotkania wigilijne:
* dla grup tanecznych 20-21.112.2010
*Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”
19. Bal karnawałowy dla członków zespołu,Klub Matnara-15.01.2011 / organizacja
- scenariusz i prowadzenie zabawy
20. Zimowisko, Małe Ciche 27.01-7.02.2011
21. 3 Koncerty MDK „Nauka Zabawa Pasja” - 21.03.2011
- wybór i przygotowanie repertuaru zespołu
- bilety
22. VIII Festyn dla członków ZTL i ich rodzin, Nierzym 14.05.2011
23.Obóz i koncerty w Danii, Gedesby 6-17.07.2011
XVIII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów 2011 23-28.06.2011
24. Organizacja, logistyka, zarządzanie
25. Scenariusze, reżyseria koncertów
26. Wybór i przygotowanie repertuaru zespołu, koncerty festiwalowe
27. Msza festiwalowa w kościele jw
28. Korespondencja międzynarodowa i tłumaczenia
29. Pomoc w rozprowadzaniu biletów

 

PROJEKTY :
30. Napisanie, realizacja i rozliczenie projektu Euroregionu Vadrina „Taniec łączy narody”
31. Przygotowanie grup młodzieży do udziału w projektach
32. Wypełnianie i dostarczanie organizatorowi dokumentów jako grupa wysyłająca
33. Napisanie Listów Intencyjnych Leonardo Da Vinci dla projektów:
„MODEL POZASZKOLNEJ EDUKACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ”
„TWÓRCZE MYŚLENIE I AKTYWNE UCZENIE SIĘ” dla organizatora projektu: Eryaman Halk Eğitim Merkezi, Ankara, Turcja


IMPREZY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁ ZESPÓŁ - zorganizowane przez inne instytucje


1. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego - msza i koncert, Lubno – 1.09.2011
2. Dożynki gminne w Krzęcinie – 5.09.2010
3. Nagrania kolęd dla TVP 3, 21.01.2011
4. II International Gökcan College Children Folk Dance Festival, organizowany przez Gökcan College i CIOFF Istambuł,Turcja-11-17.04.2011
5. Podróż, zwiedzanie Barcelony i Walencji, koncerty i pobyt w Calpe, Hiszpania na zaproszenie Polonii (Dariusz Porzuczek), 25 kwietnia-8 maja 2011
6. Koncert Gorzowska Mozaika Muzyczna – „Tutaj Jestem…”, 21.05.2011 organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
7. Uczestniczenie (oprawa wokalno-instrumentalna) we Mszy Dziękczynnej i koncert na festynie w kościele pw Pięciu Braci Polskich,5.06.2011
8. Koncert w Słońsku na „Mauryciadzie”, 26.06.2011
9.Projekt UE Youth In Action, Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży pt:”‘Young people democracy and the expectation” organizator Deniz Yayla, miejsce Sarikamis-Kars Turcja – 18-28.08.2011

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

1. Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk - „Limanowska Słaza”, spotkania instruktorów tańca ludowego, folklor Górali Pienińskich, Limanowa 4-7.11.2011
2. Beata Byczkiewicz, Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk - Konsultacje z folkloru Górali Orawskich, zajęcia z L. Młynarczykiem i E. Karkoszką w Lipnicy Wielkiej na Orawie – 5-7.08.2011
3. Maria Szupiluk - Doskonalenie języka angielskiego na prywatnych lekcjach
4. Maria Szupiluk - Konsultacje taneczne z mazura z Leszkiem Rembowskim przy okazji stawiania układu, Gorzów 19-20.02.2011
5. Raisa Obuchowa - „Szkolenie z pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia”, Gorzów Wlkp., 28.09.2010, Szkoła Muzyczna
6. Raisa Obuchowa - „Specyficzne problemy dzieci uzdolnionych” Gorzów Wlkp., 28.04.2011, Szkoła Muzyczna

 

REALIZACJA ZAMIERZEŃ GOSPODARCZYCH
wszystkie niżej wymienione zostały zrealizowane ze środków STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZTL „MALI GORZOWIACY”

1. Wydanie monografii ostatnie 5 lat działalności 2007-2011
2. Wydanie CD z repertuarem
3. Druk biletów, zaproszeń i programów na koncerty jubileuszowe
4. Zakup pamiątek z okazji 30 lecia (kubki, zawieszki na tel., znaczki, wazoniki,inne gadżety)
5. Zakup dodatkowych spodni do Orawy
6. Zakup strojów Kaszubskich dla III grupy
7. Zakup katan męskich do Śląska
8. Zakup aparatu fotograficznego
9. Zakup basów góralskich
10. Zakup materiałów i uszycie kostiumów do Mazura
11. Opracowanie muzyczne Mazura
12. Zakup pokrowców
13. Zakup pokrowca do kontrabasu
14. Zakup nagród na Festyn Rodzinny
15. Zakup wody, kubków
16. Zakupy produktów spożywczych na imprezy doroczne
17. Malowanie ścian i drzwi na sali
18. Renowacja parkietu
19. Czyszczenie kostiumów i naprawa obuwia
20. Nagranie koncertów i wydanie płyt DVD
21. Druk zdjęć wielkoformatowych na tramwaj
22. Wynajem Teatru i Filharmonii
23. Wynajęcie klubu „Matnara”
24. Utrzymanie kapeli

 

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY

Krzysztof Szupiluk - Powołany przez Prezydenta Miasta Gorzowa do Zespołu do Spraw Strategii Rozwoju Kultury
Krzysztof Szupiluk - Nagroda Kuratora Lubuskiego
Maria Szupiluk - Nagroda Prezydenta Miasta Gorzowa

 

WSPÓŁPRACA

1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”:
*regularne spotkania Zarządu Stowarzyszenia dotyczące spraw bieżących i realizacji imprez
*organizacja Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
*spotkania integracyjno-kulturalne
*współorganizacja imprez
2. Innymi pracowniami MDK, szczególnie Korektą Wad Postawy, Pracownią Muzyczną-Sergiuszem Sokołowem, pracownią plastyczną –Romanem Łubińskim
3. Dyrektorami i nauczycielami szkół z regionu
4. Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie,
5. Grodzkim Domem Kultury w Gorzowie,
6. Sekcją Polską C.I.O.F.F w Warszawie, Organizatorami międzynarodowych festiwali folklorystycznych we wszystkich krajach świata,
7. Zespołem Artystycznym Buziaki
8. Zespołem Aluzja
9. Konsultantami z regionów: Halina Fijałkowska-Rzeszów, Leszek Rembowski-Poznań, Eugeniusz Karkoszka-Lipnica Wielka,
10.Emilem Dimitrowem-koordynatorem festiwali folklorystycznych, Bułgaria Bitten Schneidereit z Danii,
11. Z Denizem Yayla z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Turcji
12. Z Tancos Andrasné Romaną z Węgier i Mają Stanimirowic i Voją Zivkovic z Serbii
13. Zespołami folklorystycznymi z całego świata
14. Nathan-Jeans w Gorzowie Wlkp.


CZYNNOŚCI DODATKOWE NAUCZYCIELI

MARIA SZUPILUK
1.Prowadzenie wystaw w gablocie Zespołu
2.Obsługa filmowa i foto na wyjazdach, obrabianie zdjęć, nagrywanie na CD dla zainteresowanych
3.Przygotowanie fotografii do kronik, innych potrzebnych publikacji i umieszczanie na www
4.Scenariusze koncertów, prezentacji, w tym koncertów z okazji XXX lat zespołu
5.Organizacja i logistyka obchodów XXX lecia zespołu
6.Pomoc w wydawnictwie Monografii zespołu, pisanie tekstów
7.Przygotowanie do wydania płyty CD z repertuarem
8.Organizacja mszy z okazji XXX lecia ZTL, przygotowanie i prowadzenie koncertu kolęd
9.Czynności organizacyjne związane z festiwalami zagranicznymi, organizowanie biletów lotniczych na festiwale, prowadzenie korespondencji zagranicznej
10.Praca tłumacza na wyjazdach zagranicznych
11.Scenariusz i prowadzenie balu karnawałowego, prowadzenie festynu dla Zespołu
12.Organizacja biwaku integracyjnego dla rodziców
13.Scenariusz i reżyseria koncertów Festiwalu Gorzów 2011
14.Organizacja mszy festiwalowej
15.Przygotowanie w/w festiwalu międzynarodowego -organizacja i logistyka, prowadzenie korespondencji zagranicznej
16.Praca w Komisji Socjalnej MDK
17.Prowadzenie strony internetowej zespołu
18.Archiwizacja materiału muzyczno-wokalnego na dysk zewnętrzny
19.Pozyskanie sponsorów na remont parkietu.


KRZYSZTOF SZUPILUK
1.Zbieranie i przygotowanie materiałów do kronik
2.Obsługa fotograficzna i video
3.Kontakt z mediami
4.Funkcja Sekretarza w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Mali Gorzowiacy
5.Czynności organizacyjne związane z koncertami, obozami, festiwalami, zakupem strojów i wszystkimi innymi działaniami pracowni i Stowarzyszenia
6.Zakup i transport materiałów dla potrzeb pracowni
7.Prowadzenie strony internetowej zespołu i festiwalu
8.Organizacja i logistyka Międzynarodowego Festiwalu Tańca Gorzów 2011, funkcja Dyrektora
9.Pisanie o dotacje finansowe do różnych instytucji i Stowarzyszeń
10.Organizacja biwaku integracyjnego dla rodziców, festynu rodzinnego
11.Organizacja i logistyka obchodów XXX lecia zespołu-koncerty, uroczyste kolacje i spotkania, msza, pamiątki, organizacja hoteli, transportu dla gości.
12.Pomoc w wydawnictwie Monografii zespołu,wydawaniu wszelkich materiałów reklamowych

 

JADWIGA SOKULSKA
1.Scenariusz i prowadzenie wieczorów andrzejkowych dla grup
2.Uzupełnianie apteczki na wyjazdy
3.Pomoc w organizacji obchodów XXX lecia zespołu, organizacja dyskoteki dla członków zespołu z okazji XXX lecia.
4.Prace przy biletach na imprezach – koncerty jubileuszowe zespołu, koncerty MDK, festiwal w Gorzowie
5.Pomoc przy nagraniach repertuaru
6.Scenariusz i organizacja festynu rodzinnego

 

BEATA BYCZKIEWICZ
1.Pomoc w organizacji mszy -z okazji XXX lecia i festiwalowej
2.Pomoc w organizacji obchodów XXX lecia zespołu, organizacja noclegów dla gości
3.Pomoc w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Gorzów 2011- pozyskanie środków finansowych poprzez przygotowanie i realizację projektu UE „Taniec łączy narody”
4.Organizacyjno-logistyczna pomoc w przygotowaniu i realizacji imprez dorocznych, koncertów, wyjazdów

 

RAISA OBUCHOWA
1.Zajmowanie się szatniami i garderobami podczas koncertów i dużych prób
2.Pozyskanie sponsora na kwotę 1000 zł

 

Strony:
    Facebook