http://maps.google.pl/maps?q=turcja+ankara+google+maps&hl=pl&ll=39.920796,32.853928&spn=0.001617,0.002411&sll=39.061849,36.518555&sspn=13.399384,19.753418&t=h&gl=pl&hnear=Ankara,+Turcja&z=19
Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy

ROK 2012/13

O Zespole » Historia » ROK 2012/13
SPRAWOZDANIE  PRACOWNI   TAŃCA LUDOWEGO   Z  ROKU  SZKOLNEGO  2012/2013


 

Rok szkolny 2012/13 w liczbach:
 

  • organizacja 26 wydarzeń lub cykli imprez artystycznych, udział w 13 działaniach artystycznych zewnętrznych,
  • udział w 59 koncertach, w tym był 1000 koncert ZTL!
  • udział w 10 międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach artystycznych w Hiszpanii, Niemczech, Danii, Turcji, Włoszech, Polsce i na Litwie.
  • prezentacje zespołu obejrzało około 50 tysięcy widzów
  • przygotowanie 10 projektów własnych lub we współpracy z innymi osobami, instytucjami
  • realizacja i udział w 1 projekcie UE
  • z projektów pozyskano środki finansowe w wysokości 12.000 PLN i 6200 Euro

 

Struktura organizacyjna pracowni , nauczyciele dyplomowani
KRZYSZTOF SZUPILUK,  MARIA SZUPILUK,  JADWIGA SOKULSKA,   BEATA BYCZKIEWICZ


      Osiągnięcia artystyczne

II MIEJSCE ŚPIEW TRADYCYJNY – ZESPOŁY  i   III MIEJSCE KAPELE LUDOWE
Międzynarodowy Konkurs V International Folk Contest-Festival "The Flower of the Sun" Szawle, Litwa


      Działania, imprezy, akcje, wydarzenia:

1. Koncert na Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego, grupa I, Gorzów Wlkp. 3.09.2012

2. Przygotowanie programu dla grupy na VI FESTIVAL MULTIKULTURALNY w Calpe i Benissie / Hiszpania. Przygotowanie podróży, trasy zwiedzania Europejskich miast w czasie podróży(Lion, Walencja, Barcelona) i pobytu grupy w Calpe. Udział w VI Festiwalu Multikulturalnym, organizator:Polonia w Calpe, pan Dariusz Porzuczek. Grupa I, kapela.Grupa I 21.09-3.10.2012

3. XIX JESIENNY BIWAK DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DZTL „Mali Gorzowiacy”, Smolarki, 13.10.2012

4. Koncert z okazji wprowadzenia cyfryzacji telewizji publicznej w województwie Lubuskim, grupa I, Gorzów Wlkp. 5.11.2012

5. XX lecie Fundacji Serce na Dłoni, koncert,grupy I-III, Gorzów Wlkp., Teatr, 22.11.2012

6. Polsko-Indonezyjska wymiana kulturalna pomiędzy UPT. BALAI LATIHAN KESENIAN JAKARTA SELATAN z Dżakarty – Indonezja, a ZTL „Mali Gorzowiacy”. Organizacja wydarzenia i koncertów przy współfinansowaniu grupy indonezyjskiej. Grupa I, MDK, Gorzów Wlkp., 22 – 25.11.2012
Wydarzenie zauważone przez wszystkie media lokalne oraz przez TVP1 TELEEKSPRESS!!!

7. Udział w akcji „Szlachetna Paczka”, w pracowni zebrano 21 paczek!, listopad – grudzień 2012

8. Wieczory andrzejkowe dla wszystkich grup, 28-30.11.2012

9. Wigilia w grupach i Stowarzyszenia Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”,19-21.12.2012

10. Koncerty kolęd i pastorałek polskich. Przygotowanie programu, organizacja imprez, Gorzów Wlkp.,  gr. I - IV, MGO i kapela, Kościoły Gorzowa i Deszczno, 5 i 6.01.2013. Koncerty nagłaśniał Sergiusz Sokołow.

11. Szkoła Zimowa - Małe Ciche; organizacja transportu, pobytu, programu i współpracy z zespołem z Lipnicy Wielkiej na Orawie, 10 – 20.01.2013

12. Bale Karnawałowe dla poszczególnych grup, MDK,Gorzów Wlkp., 31.01 i 1.02 2013

13. Przygotowanie grupy do koncertu i wymiany kulturalnej ze szkołą tańca Jugentanzensemble Neunhagen, 1000 KONCERT ZESPOŁU podczas w w wymiany, grupa II, Neuehagen / Niemcy, 15-17.02.2013

14. Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy” sprawozdawczo-wyborcze, wybór nowych władz i przekształcenie na stowarzyszenie ZTL „Mali Gorzowiacy” i pożytku publicznego, 25.03.2013

15. Organizacja konsultacji tanecznych z polskich tańców narodowych z Leszkiem Rembowskim, grupa I, MDK Gorzów Wlkp.,16 – 17.03.2013

16. Realizacja projektu i organizacja koncertu „Od jesieni do lata - jak to kiedyś bywało” z zespołem tanecznym - Kinder und Jugendtanzensemble Neuenhagen, Niemcy, grupa II, MDK,Gorzów Wlkp., pomoc organizacyjna w czasie trwania koncertów pracowników pracowni korekcyjnej, 12-14.04.2013

17. 2 koncerty edukacyjne "Od jesieni do lata - jak to kiedyś bywało" dla uczniów szkół podstawowych i "1001 raz z ZTL "Mali Gorzowiacy"  – koncert.  Scenariusz, reżyseria, realizacja i organizacja biletów. Wszystkie grupy i kapela, Teatr, Gorzów Wlkp., 12.04.2013

18. Przygotowanie i udział grupy II w III Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Mersin – TURCJA, organizacja biletów lotniczych, 19 – 26.04.2013

19. X Festyn rekreacyjny dla członków zespołu i ich rodzin. Organizacja i realizacja imprezy przy współudziale pracowników pracowni korekcyjnej i muzycznej. Nierzym 18.05.2013

20. Przygotowanie i realizacja(koncert, pokaz, promocja, działania dla dzieci) obchodów dnia dziecka w galerii Nova Park, grupy II i III, Gorzów Wlkp., 31.05.2013

21. Promocja XX Międzynarodowego Festiwalu Tańca Gorzów 2013, przygotowanie z młodzieżą różnorodnych działań, materiałów promocyjnych, filmów, spotów, ulotek, zdjęć, wystaw, pokazów.
Wystawienie 4 koncertów promocyjnych w Nova Park 15, 16.05 oraz 22 i 23.06.2013, wszystkie grupy.
Realizacja promocji XX MFT w szkołach, przedszkolach, na portalach internatowych: YouTube, Facebook, innych szkolnych, branżowych, publikacje w mediach, rozdawanie ulotek

22. Przygotowanie programu i udział członków grupy I w 33. Międzynarodowych Dniach Hanzy, na których zespół reprezentował miasto Gorzów Wlkp., Herford / Niemcy 13 – 16.06.2013

23. Przygotowanie realizacja pokazów, prezentacji elektronicznej, wystawy na Emdekowanie, w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego, grupy II, III, IV i V, 22.06.2013

24. Przygotowanie członków grupy MGO do koncertów i festiwalu na Litwie, maj, czerwiec, lipiec 2013. Koncerty grupy i kapeli w Strzelcach Krajeńskich 21.06.2013, w Pyrzycach na koncercie charytatywnym 23.06  .2013 i na XX MFT w Gorzowie Wlkp. 28.06.2013

25.
XX Międzynarodowy Festiwal Tańca, Gorzów 2013; organizacja, promocja, logistyka, scenariusz i reżyseria koncertów. Całoroczne przygotowanie 20, jubileuszowej edycji festiwalu-konkursu, Gorzów Wlkp, grupy I-IV, kapela, 28.06 – 3.07.2013

26. Przygotowanie programu i uczestniczenie w V Międzynarodowy Konkurs Folklorystyczny, organizacja wyjazdu, Szawle / Litwa, grupa MGO, grupa I, kapela. Zespół zdobył II i III miejsce. W drodze powrotnej zwiedzanie Wilna. 1-9.07.2013

27. Obóz i koncerty w Danii, Koselitze, organizacja podróży i pobytu, przygotowanie i przeprowadzenie koncertów, grupy III i IV, 5-14.07.2013

28. Przygotowanie programu i udział w 43 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru, Apiro, Włochy; organizacja podróży, zwiedzanie Wenecji i Werony,  4 – 19.08.2013

29. Udział w ślubie tancerzy zespołu Izy i Bartka, gr I i kapela, Deszczno, 24.08.2013

30. Umieszczenie na YouTube repertuaru zespołu

31. Wystawy i aktualności w gablocie

32. Prowadzenie strony internetowej MG i założenie nowej strony MDK z p. Cytowiczem

33. Prowadzenie działalności i współpraca z rodzicami Stowarzyszenia Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”


         Dokształcanie nauczycieli

1. Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk „Ćwiczenia rytmiczne i koordynacyjne oraz podstawy tańca klasycznego jako istotny element kształcenia tancerza ludowego”, warsztaty, Poznań, Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” 8 – 10.03.2013
2. Maria Szupiluk Polskie tańce narodowe: technika charakterystyczna, mazur, oberek. Konsultacje taneczne z Leszkiem Rembowskim, Gorzów Wlkp.16 -17.03.2013
3. Jadwiga Sokulska Seminarium: Planowanie, organizacja i prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych, WOM Gorzów Wlkp. 23.03.2013


       Realizacja zamierzeń gospodarczych pracowni (zakupy, remonty, modernizacje itp.)


*Remont kontrabasu, zrealizowano ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”
*Zakupy w ramach Projektu „Od jesieni do lata jak to kiedyś bywało”: walizki małe z nadrukiem, wianki śląskie marzec Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
*Zakup strojów ludowych lub ich elementów: buty taneczne, sukienka do mazura, stroje  śląskie dziewczęce, wianki krakowskie, stroje krakowskie męskie, rogatywki męskie, koszule białe, kapelusze lubelskie, pasy krzczonowskie; zrealizowano ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”
*Opracowanie i wydrukowanie ulotki reklamowej; zrealizowano ze środków Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”
*Zakup materiałów reklamowych(kubeczki, bombki, długopisy) zrealizowano ze środków Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”

    
      Osiągnięcia i nagrody nauczycieli pracowni

1. ORDER UŚMIECHU Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk, przyznany przez Międzynarodową Kapitułę OU na wniosek dzieci i młodzieży

2. Maria Szupiluk i Krzysztof Szupiluk Order Festiwalowego Słoneczka, za pracę na rzecz Międzynarodowego Festiwalu Tańca od początku jego istnienia

3. Nagrodę Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury otrzymały Maria Szupiluk i Jadwiga Sokulska

     
     Projekty, w których uczestniczyła pracownia, w tym projekty UE napisane i zrealizowane


1. „Od jesieni do lata -jak to kiedyś bywało ”Fundusz Małych Projektów w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" Dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.
Projekt pomiędzy ZTL „Mali Gorzowiacy”, a  szkołą tańca Jugentanzensemble Neunhagen, Niemcy, zrealizowano w Gorzowie Wlkp. w dniach 12-14.04.2013

2.„Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”, zadanie publiczne, którego realizacja wspierana przez miasto Gorzów Wlkp., 25.02 – 30.12.2013

KALENDARZ IMPREZ 2012/13

Tańczyć można na śniegu

KONCERTY 2012/2013

  
Strony:
    Facebook