Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy
Nasi partnerzy

 

ROK 2014/15

O Zespole » Historia » ROK 2014/15

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZTL  " MALI GORZOWIACY"  I  PRACOWNI  TAŃCA  LUDOWEGO  Z  ROKU  SZKOLNEGO  2014/2015

ROKU SZKOLNY 2013/134 W LICZBACH

 • ilość uczestników zajęć w dniu 28.06.2014 149 osoby (76 dziewcząt, 67 chłopców)
 • 45 koncertów
 • udział w 8 międzynarodowych festiwalach lub wydarzeniach artystycznych
 • prezentacje zespołu obejrzało ponad 4 miliony widzów na całym świecie!
 • udział w 1 międzynarodowym projekcie UE Erasmus +
 • realizacja 2 zadań publicznych miasta Gorzowa i Zarządu Województwa Lubuskiego

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRACOWNI

NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI

Krzysztof Szupiluk, Maria Szupiluk,  Jadwiga Sokulska,  Beata Byczkiewicz

* Dzieci i młodzież szczególnie wyróżniająca się w grupach i zaangażowana w działalność zespołu:

Barbara Felix, Marta Olszewska, Kazimierz Dombek, Michał Mika, Zuzanna Barna, Apolonia Benowska, Gutt Michał, Urszula Piątek.

* Realizacja działań dydaktycznych, merytorycznych, gospodarczych w ciągu całego roku jest efektywnie wspomagana przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZTL "Mali Gorzowiacy", szczególnie przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA    


* Udział w największej paradzie świata - 25 Shanghai Tourism Festival Shanghai, Chiny, grupy I, MGO i kapela, 11-22.09.2014


* Udział w największym festiwalu dziecięcym na świecie 2015 Yi-lan International Children’s Folklore & Folkgame Festival, Tajwan, grupa II i kapela, 12-25.08.2015

                                                               

DZIAŁANIA, IMPREZY, AKCJE, KONCERTY, FESTIWALE, INNE WYDARZENIA

 

 1. Udział w 25 Shanghai Tourism Festival, Szanghaj i wycieczka do Pekinu, Chiny, grupy I, MGO i kapela, 11-22.09.2014.
   
 2. Generalny Kongres Federation Of International Dances Festivals FIDAF - udział Marii Szupiluk jako reprezentanta Polski oraz nominacja i objęcie stanowiska National Representative of FIDAF in Poland (Narodowy Reprezentant FIDAF w Polsce), Choenan - Seul, Korea Południowa, 29.09 - 7.10.2015
   
 3. XXI Jesienny biwak dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL "Mali Gorzowiacy" i przyjaciół zespołu "MG", Różanki, 25.10.2014
   
 4. Akcja charytatywna "Maraton robienia na drutach", udział w akcji Centrum NoVa Park, 26.10.2014
   
 5. Bal Niepodległości w LO 2, występ, 7.11.2014
   
 6. Wojewódzkie obchody Dnia Niepodległości, koncert, Gorzów Wlkp., 11.11.2014.
   
 7. Warsztaty muzyczne i wokalne folkloru orawskiego, na które przyjechali P. Eugeniusz Karkoszka i Grzegorz Kocur z Lipnicy Wielkiej na Orawie.
  Nagranie materiału muzycznego na płytę CD, 14-15.11.2014
  Przygotowanie i nagranie materiału wokalnego 22.11.2014 i 13.06.2015
  Wydanie płyty CD z muzyką i śpiewem Górali Orawskich
  Występ i pokaz dla mieszkańców miasta Gorzów Wlkp., 13.12.2014
  Zadanie zostało dofinansowane z budżetu miasta Gorzowa , w ramach realizacji zadania publicznego "Wydarzenia roku DIALOGU POKOLEŃ".

   
 8. Wieczory Andrzejkowe - tradycja, zwyczaje, obyczaje, dla  wszystkich grup zespołu, 26 - 29.11.2014
   
 9. Gorzowska Kolęda z Radiem Plus, "Kolęda dla Gorzowa", Gorzów Wlkp., 13.12.2014
   
 10. Wieczory wigilijne 17 -19.01.2014
   
 11. 3 Koncerty kolęd i pastorałek polskich, kościoły Gorzowa, 10 i 11.01.2015
   
 12. Koncert kolęd w Lipkach Wilekich, 16.01.2015
   
 13. Bal karnawałowy, Gorzów Wlkp., 23.01.2015
   
 14. Szkoła zimowa Małe Ciche, 13-22.02.2015
   
 15. Innowacja pedagogiczna „Poznawanie przez dotykanie - bezpośredni kontakt z żywą kulturą regionalną”, warsztaty, pobyt i koncerty wspólnie z Zespołem Regionalnym im. Heródka z Lipnicy Wielkiej na Orawie, Lipnica Wielka na Orawie 22-27.02.2015
   
 16. 3 koncerty edukacyjne „Od jesieni do lata”, 13.03.2015, teatr Gorzów Wlkp.,
  Zadanie zostało dofinansowane z budżetu miasta Gorzowa

   
 17. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji międzynarodowej dotyczącej współpracy pomiędzy 4 festiwalami Polski Zachodniej:
  * Międzynarodowy Festiwal Tańca w Gorzowie Wlkp.,
  * Pyrzyckie Spotkania z Folklorem w Pyrzycach,
  * Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru "KIDS FUN FOLK" w Poznaniu,
  Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Oblicza Tradycji" w Zielonej Górze
  * z uczestnictwem Vice Sekretarza Generalnego FIDAF (Federation of International Dance Festivals) Emila Dimitrova z Bułgarii
  Spotkanie zorganizowano dzięki pomocy Nadleśnictwa Kłodawa, Kłodawa "Korsakówka" 28.03.2015

   
 18. Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy” sprawozdawczo-wyborcze 30.03.2015
   
 19. Koncert i pobyt w Linz - Austria na zaproszenie Polonii Górnej Austrii oraz wycieczka i pobyt w Wiedniu, 15-19.04.2015
   
 20. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Miast Partnerskich we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy, 24-26.04.2015
   
 21. Udział w konferencji i założenie POROZUMIENIA FESTIWALI FOLKLORYSTYCZNYCH POLSKI ZACHODNIEJ pomiędzy 4 festiwalami:
  Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor", Poznań
  Regionalnym Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra
  Młodzieżowym Domem Kultury, Gorzów Wlkp.,
  Pyrzyckim Domem Kultury, Pyrzyce
  Ochla, 22.05.2015

   
 22. Warsztaty z tańców narodowych z Leszkiem Rembowskim ze szkoły baletowej w Poznaniu, grupa I, 23-24.05.2015
   
 23. XII Festyn Rodzinny Małych Gorzowiaków i ich rodzin, Nierzym, 30.05.2015
   
 24. Zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu, za pośrednictwem zespołu  Everest Nepal Cultural Group  z Katmandu w Nepalu, który włączył się aktywnie w pomoc potrzebującym. Maj-czerwiec 2015. W sumie wysłano 1000 dolarów
   
 25. 35 Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, udział w koncercie, Pyrzyce, 7.06.2015
   
 26. Występ na zjeździe przedstawicieli Lasów Państwowych, Gorzów Wlkp., 23.06.2015
   
 27. Dni Gorzowa, występ, Gorzów Wlkp., 28.06.2015
   
 28. Dzwon Pokoju, występ, Gorzów Wlkp., 2.07.2015
   
 29. XXII Międzynarodowy Festiwal "Przystań dla tańca" Gorzów 2015, udział w koncertach i współorganizacja, 2-6.07.2015
   
 30. Obóz i koncerty w Danii, Gedesby, 6-15.07.2015
   
 31. Udział w projekcie UE Erasmus + "United by folk dance" , Garaguso, Włochy, 30.07-8.08.2015
   
 32. Udział w 2015 Yi-lan International Children’s Folklore & Folkgame Festival, Yilan-Tajwan,  12-25.08.2015
   
 33. Zadania wykonywane przez cały rok, w zależności od potrzeb:

* administrowanie stron www.mdk.gorzow.pl i www.maligorzowiacy.pl,

* administrowanie Facebook dla Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”,

* administrowanie YouTube "Mali Gorzowiacy"

* obsługa fotograficzna, w tym na wyjazdach, obrabianie i publikacja zdjęć,

* kontakt z mediami,

* funkcja Sekretarza w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Mali Gorzowiacy,

* czynności organizacyjne związane z koncertami, obozami, festiwalami, zakupem strojów i wszystkimi innymi działaniami pracowni i Stowarzyszenia,

* zakup i transport materiałów dla potrzeb pracowni,

* prowadzenie korespondencji zagranicznej związanej z działalnością zespołu, tłumaczenia (angielski),

* organizacja wyjazdów na festiwale zagraniczne (kontakt z organizatorami, bilety lotnicze, pobyt),

* prowadzenie wystaw w gablocie Zespołu,

* praca tłumacza na wyjazdach zagranicznych.

                 

 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

 

Maria Szupiluk - Udział w Międzynarodowy Kongresie pt "Cultural discourse of the folk song-dance on the World" - Seul, Korea Płd. 5.10.2014

- Warsztaty z tańców narodowych z Leszkiem Rembowskim z Poznania, 22- 23.02.2013, Gorzów Wlkp.

Maria Szupiluk, Jadwiga Sokulska - Warsztaty śpiewu orawskiego z Eugeniuszem Karkoszką z Lipnicy Wielkiej na Orawie, 11-12.11..2014, Gorzów Wlkp

Maria Szupiluk, Jadwiga Solkulska, Beata Byczkiewicz - Warsztaty z folkloru Górali Orawskich - Lipnica Wielka na Orawie, 22-26.07.2015

Beata Byczkiewicz -  "Innowacje pedagogiczne i eksperymenty jako nowatorskie rozwiązania w procesie nauczania", Gorzów WOM, listopad 2014

 

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY NAUCZYCIELI PRACOWNI

1. Nagrodę Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury otrzymały Maria Szupiluk i Jadwiga Sokulska

2. Maria Szupiluk Nagrodę Kulturaną Marszałka Województwa Lubuskiego

3. Maria Szupiluk została powołana na National Representative of FIDAF in Poland (Narodowy Reprezentant FIDAF w Polsce)
 

 

    
Strony:
  Facebook