Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy
Nasi partnerzy

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

O Zespole » Stowarzyszenie Mali Gorzowiacy » Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL „Mali Gorzowiacy” na podstawie § 21 ust.2 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie  – sprawozdawcze,które odbędzie się w dniu 27 marca 2014r. (czwartek) o godzinie 18.00 w MDK ul. Teatralna 8

Proponowany porządek zebrania:
• Otwarcie Walnego Zgromadzenia
• Ustalenie liczby obecnych członków Stowarzyszenia
• Wybór Przewodniczącego Zebrania
• Wybór Wiceprzewodniczącego Zebrania
• Wybór Sekretarza Zebrania
• Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
• Przyjęcie porządku zebrania
• Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej, za rok 2013
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2013
• Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2013
• Plany artystyczne na rok 2014
• Dyskusja
• Sprawy różne
• Zakończenie zebrania

Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zgromadzenie nie doszło do skutku, zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia w dniu 27 marca 2014 r. o godzinie 18.30, w tym samym miejscu.
                                    

ZAPRASZAMY      Zarząd Stowarzyszenia

 

Facebook