Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy
Nasi partnerzy

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL "Mali Gorzowiacy"

O Zespole » Stowarzyszenie Mali Gorzowiacy » Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL "Mali Gorzowiacy"

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL „Mali Gorzowiacy” na podstawie § 21 ust.2 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie  –sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 30 marca 2015r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w MDK ul. Teatralna 8

 

Proponowany porządek zebrania:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • Ustalenie liczby obecnych członków Stowarzyszenia
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania
 • Wybór Wiceprzewodniczącego Zebrania
 • Wybór Sekretarza Zebrania
 • Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
 • Przyjęcie porządku zebrania
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej, za rok 2014
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2014
 • Podjecie Uchwał w sprawie: - przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2014, udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014, zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • Plany artystyczne na rok 2015
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Zakończenie zebrania

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zgromadzenie nie doszło do skutku, zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 18.30, w tym samym miejscu.

                                                                                Zarząd Stowarzyszenia

Facebook